mk  
 
  ВИСТИНСКА ОДЛУКА ВО ВИСТИНСКО ВРЕМЕ    

         
 


  ПОЧЕТНА
   
  Новости и Случувања:
 
 

Промовирање на концептот на Општествена одговорност на претпријатијата (ООП) Покана за учество на мали и средни претпријатија

 


Во рамките на проектот од ЦИП Програмата на ЕК: „Поддршка на реализацијата на Националната агенда за општествена одговорност на претпријатијата во Република Македонија“, ќе се реализираРаботилница за промовирање на концептот на ООП за мали и средни претпријатија.

Целта е на учесниците да им се доближи концептот на општествена одговорност на претпријатијата, да се поддржат во развој на стратегија за ООП, и да се поттикнат во подготовка на проекти за ООП.

 

Целни групи кои се опфатени со овој проект се:

·         Преставници на мали и средни претпријатија,

·         Преставници на граѓанските организации и здруженија,

·         Преставници на локалната самоутрава,

·         Преставници на министерствата, владините институции и агенции,

·         Преставници на медиумите,

·         Други заинтересирани страни

 

Распоред на работилници кои треба да се извршат во текот на месеците мај и јуни(линк)